Miljö

Miljö

Enligt rektors beslut 2009-03-05 skall Stockholms universitet miljöcertifieras enligt ISO 147001 och EMAS. Certifieringsprocessen som skall vara klar senast i september 2015, påbörjades under 2010 med kartläggning av miljöaspekter och utbildning av miljösamordnare och miljörepresentanter.

Hösten 2010 deltog Lingvistiks miljörepresentant i en utbildning om miljöaspekter. En miljöaspektutvärdering för lingvistik har lämnats in.

Stockholms universitets miljöwebb

Miljöansvariga

Miljöansvariga vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Anställdas ansvar för institutionens miljöarbete

Anställda vid Stockholms universitet har ett gemensamt ansvar för miljön vid universitetet och behöver därför ha kunskap om nedanstående information.

Miljöfaktorer

Följande faktorer ligger till grund för vårt aktiva miljöarbete

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 46
Fax: 08-15 53 89
Rum: C 378

Öppettider
Tisdag 9:00-10:00
Onsdag 13:00-15:00
Torsdag 9:00-11:00 och 13:00-16:00

Kontaktuppgifter för studentärenden

Lyssna på vår poddradio

Lingvistikpoddradion