2016

2016 -11-24  Kurs i planering av nästa års miljöarbete
2016-10-17  Miljöledning, genomgång
2016-10-14  Uppstartsmöte och nya kraven i ISO 14001
2016-04-08  Genomgång av nya ISO:2015

2015

2015-11-30  Avstämning inför miljörevisioner
2015-10-06  Miljörevisionsmöte
2015-09-15  Information om miljö, ISO 14001
2015-09-11  Miljökurs: introduktion i systematiskt miljöarbete
2015-04-01  Enkätundersökning om elanvändning
2015-03-23  Miljöledningens genomgång

2014

2014-12-15  Uppföljningsmöte "Intern miljörevision"
2014-11-19  Workshop i att skriva miljöhandlingsplan
2014-10-29  Kalibreringsmöte i miljörevision
2014-10-16  Miljökurs

2011

2011-10-18  Miljörevision - Internrevisor Thomas Pirander och Miljökonsult Inger Bertilsson kommer till Institutionen för lingvistik
2011-10-13  Dan Hasson (KI), Karin Villaume (KI), Per Fahlstedt (Personalavd., SU) och Rebecca Brinch (Personalavd. SU) informerar institutionens medarbetare om Health Watch
2011-10-11  Prefekten informerar alla medarbetare om miljöarbetet
2011-10-05  Miljökursen - två deltagare från vår institution
2011-09-14  Miljökursen steg 2 - en deltagare från institutionen
2011-09-06  Beslut om anmälan till Health Watch
2011-08-31  Miljökursen steg 1 - en deltagare från institutionen
2011-08-23  Dan Hasson (Karolinska institutet) föreläste om stress på personaldagen
2011-07-10  Extra miljömål – stresskartläggning
2011-07-01  Jeffy Mwakalinga ersätter Bo Kassling som miljörepresentant

2010

2010-höst  Utbildning av miljörepresentant vid Institutionen för lingvistik samt inlämning av miljöaspektutredning
2010-08-18  Information på personaldagen om miljöcertifieringen

2009

2009   Miljöarbete enligt utfästelser i miljödiplomering
2009-03-05  Rektors beslut om att Stockholms universitet skall miljöcertifieras

2008

2008-11-18  Institutionen miljödiplomeras
2008-10-14  Miljöhandboken godkänd av institutionsstyrelsen
2008-08-21  Redovisning av reseenkäten (1466 Kb)
2008-06-12  Enkät riktad till personal om resor och datoranvändning.
Redovisas på personaldagen i augusti.
2008-06-12  Energiinventeringsdokument (127 Kb) publiceras
2008-05-13  Miljömålsdokument antas av institutionsstyrelsen
2008-05-13  Miljöpolicy antas av institutionsstyrelsen
2008-04-22  Informationssida (denna) om miljön startad.
Nya miljöpolicy- och miljömålsdokument under utarbetning
2008-04-21  Nulägesanalys presenterad för miljöinformatören
2008-04-01  Inventering av energiförbrukare vid lingvistik
2008-03-11  Miljögrupp bildas