År
tot. antal (A4)
anställda (c:a)
förbrukn. per anställd och år
2006
337000
60
5616 (c:a 28 ark per arbetsdag (200 arb.dag/ar))
2008
337000
62
5435 (c:a 27 ark per arbetsdag )
2010
252000
65
3876 (c:a 20 ark per arbetsdag)