Energianvändning
El och värme är institutionens största miljöpåverkande faktorer. Inventering av elkonsumtionen gjordes 2008 och 2014. Hur kan vi på bästa sätt styra våra datorer för att minimera energianvändningen utan att göra för mycket avkall på arbetet?
Inventering av energianvändning_2013 (185 Kb)

Resor
Forskare och doktorander ansvarar för att om möjligt välja miljöanpassade transportmedel vid konferenser. Vid övriga tjänsteresor bör det miljövänligaste alternativet väljas om detta är rimligt. Hur reser institutionens personal till och från arbete och konferenser. Webbenkäter om detta gjordes 2008 och 2014.
Enkät om resvanor för 2013 (424 Kb)

Avfallshantering
I dagsläget sorterar institutionen papper, wellpapp, frigolit, glas och batterier

Pappersförbrukning
Personal och studenter skriver tillsammans ut c:a 35 ark (2008) per anställd och dag. Vi avser att årligen presentera pappersförbrukningen. Dubbelsidig utskrift skall väljas som standard. Information om pappersförbrukning under åren 2006 - 2010 finns under relaterade länkar.

Inköp
Vid inköp skall miljökrav ställas på producenten och/eller varans leverantör.

Information
Under personaldagen skall institutionens miljöansvarige informera om miljöarbetet. Nya studenter skall informeras om institutionens och Stockholms universitets miljöarbete.