1. Samtliga medarberate behöver känna till Stockholms universitets miljöpolicy och veta var informationen finns tillgänglig.

2. Samtliga medarbetare behöver veta vilka miljörutiner och anvisningar som berör det egna arbetet.

3. Samtliga medarbetare behöver ha kunskap om hur man ska medverka till att universitetets miljömål uppnås: http://www.su.se/miljo

Eventuella frågor besvaras av institutionens miljörepresentant Jeffy Mwakalinga: jeffy@ling.su.se