Nyheter

Fler nyheter

 • Ingela Holmström. Privat foto. Ingela Holmström antagen som docent 2021-10-07 Ingela Holmström har antagits som docent i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet. Holmström är verksam som forskare och universitetslektor vid Institutionen för lingvistik.
 • Nytt projekt för korpusforskning i nordiska teckenspråk 2021-08-27 Nordic Signed Language Corpus Network är ett projekt för att skapa nätverk för forskare i nordiska teckenspråk. Projektet omfattar svenskt teckenspråk, norskt teckenspråk och de två teckenspråken i Finland.
 • Nora Duggan. Privat foto. Nora Duggan i Lika värde-vodden 2021-08-27 Nora Duggan medverkar i vodden Lika värde från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Avsnittet handlar bland annat om vår forskning om nyanlända vuxenstuderande som är döva.
 • Ljuba Veselinova. Privat foto. Ljuba Veselinova befordrad till professor 2021-08-27 Ljuba Veselinova är mångårig forskare vid Institutionen för lingvistik. Den 1 mars befordrades hon till professor i allmän språkvetenskap.
 • Foto: Henrik Liljegren Språkdokumentation 7,5 hp – Ny kurs öppen för anmälan 2021-08-27 Språkdokumentation är en ny inriktning inom lingvistiken där insamlandet av primärdata och språkanvändarnas egna lokalsamhällen står i centrum. Kursen ges på halvtid, mars–juni.
 • Kargil, Ladakh, en av platserna för datainsamling, i maj 2018. Foto: Henrik Liljegren

Femårigt projekt om språk i Hindukush avslutat 2021-07-28 Projektet Språkkontakt och språksläktskap i Hindukushregionen (2015–2020) har jämfört 59 språk från sex olika språkgrupper och mynnat ut i online-databasen Hindu Kush Areal Typology. Projektet har letts av Henrik Liljegren, docent i lingvistik.
 • Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik och forskare inom barnspråk. Privat foto. "Pratglada föräldrar ger pratglada barn" 2021-07-13 Iris-Corinna Schwarz intervjuas i Vetenskapsradion med anledning av en ny amerikansk studie om språkutvecklingen hos spädbarn.
 • Iris-Corinna Schwarz. Privat foto. Forskning om spädbarns språkinlärning får medel från Wallenbergfond 2021-03-25 Iris-Corinna Schwarz beviljas 4,5 miljoner kronor för det femåriga projektet ”Parent affect in infant-directed speech and its role in language learning (PALL)”. Projektet vill ge en bild av hur spädbarns språkinlärning påverkas av socioemotionella faktorer.
 • Rita Almeida antagen som docent i psykologi 2021-02-12 Rita Almeida har antagits som docent i psykologi. Almeida är verksam vid Stockholm University Brain Imaging Center(SUBIC) som är en del av Institutionen för lingvistik.
 • Krister Schönström. Privat foto. Krister Schönström antagen som docent 2021-02-18 Institutionen för lingvistik gratulerar Krister Schönström som antagits som docent i svenska som andraspråk för döva.
 • Ny studie om kopplingen mellan språkförmåga och exekutiva funktioner hos barn 2021-03-16 Ett fyrtiotal barn i åldrarna 4-6 år har deltagit i pilotstudien som ingår i det större projektet Hjärnvägar i förskolan. –Vi ville undersöka kopplingar mellan exekutiva funktioner och flera aspekter av både ordförråd och grammatik, säger Signe Tonér, doktorand i barns språkutveckling.
 • Foto: Ingmarie Andersson Johanna Mesch får Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik 2021-02-11 Johanna Mesch har tilldelats Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik 2020. Hon får priset bland annat för sitt arbete med Svensk teckenspråkskorpus.
 • Projekt om turtagning får anslag från Riksbankens Jubileumsfond 2021-02-19 Projektet “Analys av produktiva modeller för turtagning i talad interaktion” får bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Mattias Heldner och Marcin Włodarczak, Institutionen för lingvistik, är medsökande till Gabriel Skantze, KTH.
 • Bergslandskap i Hindukushregionen. Foto: Henrik Liljegren VR-bidrag till forskning om hotat språk i Hindukush 2020-12-16 Henrik Liljegren och Karolina Grzech beviljas bidrag från Vetenskapsrådet för projekten "Gawarbati – dokumentation av ett hotat språk i Hindukush" och "En dialogbaserad teori för evidentialitet."
 • Josefina Safar(left) on field work in Yucatán, Mexico. Photo by Alejandra Àlvarez Josefina Safar ny doktor i teckenspråk 2020-12-11 Josefina Safar disputerade den 30 oktober med en avhandling om yukatekiska teckenspråk. I sitt avhandlingsprojekt har hon gjort fältstudier i fyra byar med en stor andel döva invånare.
 • MINT-projektet uppmärksammas i Svenska Dagbladet 2020-12-03 MINT-projektet är en långtidsstudie som följer språkutvecklingen hos 85 barn. I ett reportage i Svenska Dagbladet intervjuas Tove Nilsson Gerholm, docent i barns språkutveckling och projektledare för studien.
 • Francesca Di Garbo, docent i allmän språkvetenskap. Två nya docenter vid Institutionen för lingvistik 2020-12-01 Vi gratulerar Francesca Di Garbo och Robert Östling som utnämnts till docenter av Humanistiska fakultetsnämnden.
 • Foto: Mostphotos Ny fortsättningskurs i teckenspråk för nybörjare 2020-11-24 Studenter har länge efterfrågat en fortsättning i teckenspråk på nybörjarnivå. Därför ger vi nu kursen Teckenspråk - lär dig grunderna II. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper och bli en säkrare teckenspråkstalare!
 • Francisco de Lacerda. Foto: Annika Hallman "Hjärnan bakom SUBIC" har slutat som prefekt 2020-11-05 Francisco de Lacerda, professor i fonetik, avslutade i somras sitt uppdrag som prefekt vid vår institution. Den tekniskt skolade humanisten minns en karriär som präglats av tur och som blev bättre än han tänkt sig.
 • Bildningspodden om hjärnforskning och språk 2020-11-03 Vad kan hjärnforskningen säga oss om människan? Hatice Zora, forskare i neurolingvistik, medverkar i senaste avsnittet av Bildningspodden.

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen C 378
Studentexpeditionen är för närvarande stängd men nås via e-post: exp@ling.su.se

Kontaktuppgifter för studentärenden

Följ oss i sociala medier

Facebook: Institutionen för lingvistik

Instagram: lingvistiksu

Twitter: TspLingSU (Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet)

Lingvisten Podcast

Lingvistikpoddradion