Nyheter

Fler nyheter

  • Rita Almeida antagen som docent i psykologi 2021-02-12 Rita Almeida har antagits som docent i psykologi. Almeida är verksam vid Stockholm University Brain Imaging Center(SUBIC) som är en del av Institutionen för lingvistik.
  • Krister Schönström. Privat foto. Krister Schönström antagen som docent 2021-02-18 Institutionen för lingvistik gratulerar Krister Schönström som antagits som docent i svenska som andraspråk för döva.
  • Foto: Ingmarie Andersson Johanna Mesch får Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik 2021-02-11 Johanna Mesch har tilldelats Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik 2020. Hon får priset bland annat för sitt arbete med Svensk teckenspråkskorpus.
  • Projekt om turtagning får anslag från Riksbankens Jubileumsfond 2021-02-19 Projektet “Analys av produktiva modeller för turtagning i talad interaktion” får bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Mattias Heldner och Marcin Włodarczak, Institutionen för lingvistik, är medsökande till Gabriel Skantze, KTH.
  • Bergslandskap i Hindukushregionen. Foto: Henrik Liljegren VR-bidrag till forskning om hotat språk i Hindukush 2020-12-16 Henrik Liljegren och Karolina Grzech beviljas bidrag från Vetenskapsrådet för projekten "Gawarbati – dokumentation av ett hotat språk i Hindukush" och "En dialogbaserad teori för evidentialitet."
  • Josefina Safar(left) on field work in Yucatán, Mexico. Photo by Alejandra Àlvarez Josefina Safar ny doktor i teckenspråk 2020-12-11 Josefina Safar disputerade den 30 oktober med en avhandling om yukatekiska teckenspråk. I sitt avhandlingsprojekt har hon gjort fältstudier i fyra byar med en stor andel döva invånare.
  • MINT-projektet uppmärksammas i Svenska Dagbladet 2020-12-03 MINT-projektet är en långtidsstudie som följer språkutvecklingen hos 85 barn. I ett reportage i Svenska Dagbladet intervjuas Tove Nilsson Gerholm, docent i barns språkutveckling och projektledare för studien.
  • Francesca Di Garbo, docent i allmän språkvetenskap. Två nya docenter vid Institutionen för lingvistik 2020-12-01 Vi gratulerar Francesca Di Garbo och Robert Östling som utnämnts till docenter av Humanistiska fakultetsnämnden.
  • Foto: Mostphotos Ny fortsättningskurs i teckenspråk för nybörjare 2020-11-24 Studenter har länge efterfrågat en fortsättning i teckenspråk på nybörjarnivå. Därför ger vi nu kursen Teckenspråk - lär dig grunderna II. Ta chansen att fördjupa dina kunskaper och bli en säkrare teckenspråkstalare!
  • Francisco de Lacerda. Foto: Annika Hallman "Hjärnan bakom SUBIC" har slutat som prefekt 2020-11-05 Francisco de Lacerda, professor i fonetik, avslutade i somras sitt uppdrag som prefekt vid vår institution. Den tekniskt skolade humanisten minns en karriär som präglats av tur och som blev bättre än han tänkt sig.

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen C 378
Studentexpeditionen är för närvarande stängd men nås via e-post: exp@ling.su.se

Kontaktuppgifter för studentärenden

Följ oss i sociala medier

Facebook: Institutionen för lingvistik

Instagram: lingvistiksu

Twitter: TspLingSU (Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet)

Lingvisten Podcast

Lingvistikpoddradion