Nyheter

Nyheter

 • Podcast: Tove Gerholm om barns språkutveckling 2019-09-25 Hur lär vi oss egentligen att tala och förstå ett språk, från första början? Den och många andra frågor bjöds lingvisten Tove Gerholm in för att besvara i podcasten Allt du velat veta.
 • Open seminar series on MRI this autumn 2019-08-21 Welcome to a new seminar series at SUBIC (Stockholm University Brain Imaging Center)! We will inaugurate this seminar series with a set of introductory lectures on magnetic resonance imaging (MRI).
 • Hatice Zora mottog sitt Bernadottestipendium från Kungen 2019-04-30 Den 25 april tog Hatice Zora, forskare vid Institutionen för lingvistik, emot sitt Benadottestipendium från Kungen. Ceremonin ägde rum i Bernadottebiblioteket.
 • Richard Kowalik tilldelas resestipendium 2019-04-30 Richard Kowalik, doktorand i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet tilldelades den 15 mars ett resestipendium från Kungliga Gustav Adolfs Akademien.
 • Hatice Zora tilldelas Bernadottestipendium 2019-04-02 Svenska Akademiens Bernadottestipendium 2019 tilldelas Hatice Zora, forskare vid Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet.
 • Lingvistik på SU bland de 50 bästa i världen 2019-03-20 Återigen får lingvistik en bra placering i topp 100-listan QS World University Rankings by Subject 2019. Lingvistik rankas som nummer 42 på topp 100-listan i världen och som nummer ett i Sverige.
 • Evaluation of an optimization procedure for automated formant estimation (FORCE) 2019-02-01 New research funding from Magnus Bergvall's Foundation.
 • Sveriges första döva professor 2019-01-15 Johanna Mesch vid Institutionen för lingvistik har nyligen befordrats till professor i teckenspråk. Johanna är döv, ämnesföreträdare för teckenspråk och nu också Sveriges och Nordens första döva professor.
 • Strategisk satsning till projektet "Learning Tones" (LETO) 2018-12-18 Tre forskare vid Stockholm Babylab, inom forskningsområdet barns språkutveckling vid Institutionen för lingvistik, har tilldelats forskningsmedel för samarbetsprojektet "The role of pitch accent language experience for the development of lexical tone perception in infancy: Stockholm Babylab to contribute Swedish data to the large-scale international collaborative initiative “Learning Tones” (LETO)"
 • Turn-taking and early phonology 2018-12-05 Ulrika Marklund defends her thesis "Turn-taking and early phonology: Contingency in parent-child interaction and assessment of early speech production" on Friday, December 14th, 2018.
 • Lyckad konferens om Nättroll, ”fake news” och pratande robotar 2018-11-12 Tredagars-evenemanget SLTC2018 är nu avslutat med mycket lyckat resultat. Ca 110 deltagare var uttalat nöjda med såväl programmet, organisationen som förtäringen.
 • Vetenskapsrådet stöder forskning kring hur barn lär sig språk 2019-04-05 Vetenskapsrådet har beviljat Tove Gerholm, forskare vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 5,9 miljoner kronor för det fyraåriga forskningsprojektet "Att söka nya svar på en gammal fråga, eller: Hur lär sig barn språk?". Projektet undersöker i vilken utsträckning barn använder sig av andra modaliteter än den verbala när de tillägnar sig sitt språk.
 • Ikoniskt vuxenprat fångar bebisars intresse 2018-11-06 Föräldrar använder ljudsymboliska ord (ikonicitet) för att fånga sina bebisars uppmärksamhet. Johanna Schelhaas berättar om vuxnas bebisspråk i radioprogrammet Språket i Sveriges Radios kanal P1.
 • Nättroll, ”fake news” och pratande robotar 2018-10-31 Vid en tvådagarskonferens under 8-9 november, träffas forskare inom språkteknologi för att ta del av och diskutera det senaste inom språkteknologiforskningen, med utmaningar som hur man upptäcker nättroll och hur robotar med artificiell intelligens kan prata med människor. Årets konferens, "Seventh Swedish Language Technology Conference" (SLTC) arrangeras av Institutionerna för lingvistik och data- och systemvetenskap (DSV).
 • Workshop och kommande samlingsvolym om Negation i världens språk 2018-10-16 I september 2018 arrangerade Ljuba Veselinova och Matti Miestamo en mycket uppskattad och välbesökt workshop om "Negation i världens språk", i Paris, Frankrike.
 • Pris för "Best post-doctoral presentation" till Karolina Grzech 2018-10-16 Vid SLE (51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea) i Tallinn vann Karolina Grzech, ny postdok vid Institutionen för lingvistik, första pris för bästa postdoktorala presentation.
 • Marcin Włodarczak new Associate Professor in Phonetics! 2018-10-16 The Department of Linguistics congratulates Marcin Włodarczak, who recently was promoted to Associate Professor in Phonetics (docent i fonetik)
 • Fyra doktorer från Institutionen för lingvistik promoverades 2018-09-28 Fredagen 28 september 2018 ägde den årliga installations- och promotionshögtiden rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Vid doktorspromotionen medverkade fyra nyblivna doktorer från Institutionen för lingvistik.
 • Välkomna på ForskarFredag! 2018-09-25 Fredagen 28 september är du välkommen på ForskarFredag på AlbaNova universtetscentrum.
 • Ventilering av examensarbeten 2018-09-03 Välkomna till ventilering av kandidat-, magister- och masteruppsatser i lingvistik: fredag 7 september 2018
 • Snabba lingvister i Stafesten 2018-08-28 Onsdagen 22 augusti ställde Institutionen för lingvistik upp med två snabbfotade lag i Stafesten för Unicef ("gamla" Bellmansstafetten).
 • Radiointervju på och om teckenspråk 2018-07-05 Johanna Mesch (docent i teckenspråk vid Intstitutionen för lingvistik) och Tommy Lyxell (språkvårdare i svenskt teckenspråk) diskuterade teckenspråkets framtid i en talkshow i P1, Sveriges Radio. Intervjun är transkriberad.
 • Vetenskapsrådet ger 3,15 miljoner kronor till hjärnforskning om språk 2018-06-13 Guillermo Montero-Melis har beviljats medel till en internationell postdok av Vetenskapsrådet, vilket innebär att han under tre år kommer att förlägga större delen av sin forskning vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna.
 • Ventilering av examensarbeten 2018-06-01 Välkomna till ventilering av kandidat-, magister- och masteruppsatser i lingvistik: onsdag 30 maj-fredag 1 juni 2018
 • Progressives in use and contact 2018-05-23 Ghazaleh Vafaeian försvarar sin avhandling "Progressives in use and contact. A descriptive, areal and typological study with special focus on selected Iranian languages", fredagen 15 juni, 2018.
 • Adverbs. A typological study of a disputed category 2018-06-27 Pernilla Hallonsten Halling defends her thesis "Adverbs. A typological study of a disputed category" on Friday, April 13th, 2018.
 • Amanda Kann får Gunnel Källgren-stipendiet 2018-03-19 Insamlingsstiftelsen Gunnel Källgrens minnesfond har utdelat ett stipendium till Amanda Kann, amanuens i datorlingvistik och student på kandidatprogrammet i lingvistik.
 • Vitterhetsakademiens pris tilldelas Maria Koptjevskaja Tamm 2018-03-21 Kungliga Vitterhetsakademien tilldelar Rettigska priset 2018 till Maria Koptjevskaja Tamm, professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik.
 • Institutionsfest för studenter och anställda 2018-03-01 Studentrådet ärLing och Institutionen för lingvistik bjuder in till institutionsfest, torsdagen 22 mars.
 • "That's Hot. That's Cool" - Maria Koptjevskaja-Tamm intervjuas i Perth 2018-02-21 Lyssna på när professor Maria Koptjevskaja-Tamm diskuterar hur olika språk beskriver temperatur med David Midgley, lingvist och programledare för radioprogrammet "Talk the Talk" i Perth, Australien.
 • Forskning om sydsamiska i Sameradion 2018-02-21 Sydsamiska är ett underbeskrivet och hotat minoritetsspråk som talas i Sverige och Norge. Richard Kowalik skriver en avhandling med fokus på sydsamiskans grammatik. Hör honom berätta om sin forskning om sydsamiskan i Sveriges Radios Sameradion.
 • Publikpris med upplevelser inkapslade i glas 2018-01-25 Vid årets Guldbaggegala utdelades för första gången ett publikpris, där den vinnande filmen Sameblod tilldelades en specialdesignad statyett av stål och glas. De skimrande färgerna i glaskulan visualiserar den hjärnaktivitet som uppmättes vid en EEG-inspelning där en betraktare återupplevde filmen i Fonetiklaboratoriets EEG-labb vid Institutionen för lingvistik.
 • Anslag för forskning kring turtagning 2018-01-02 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg har tilldelat 3,2 miljoner kronor till Mattias Heldner, professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, för forskning kring "Hidden events in turn-taking". Turtagning är en kritisk aspekt av socialt accepterade samtal mellan två eller flera parter. Deltagarna måste kunna tyda varandras prosodiska och kroppsliga signaler för att kunna bryta in vid "rätt tillfälle" i informationsutbytet.
 • Perceptual reorganization of vowels: Separating the linguistic and acoustic parts of the ... 2017-12-04 Ellen Marklund defends her thesis "Perceptual reorganization of vowels: Separating the linguistic and acoustic parts of the mismatch response" on Friday, December 15th, 2017.
 • The magic of matching – speech production and perception in language acquisition 2017-11-22 Lena Forssén Renner defends her thesis "The magic of matching – speech production and perception in language acquisition" on Friday, December 1st, 2017.
 • Vetenskapsrådet tilldelar nytt forskningsanslag till Henrik Bergqvist 2017-11-08 Vetenskapsrådet har beviljat Henrik Bergqvist, docent vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 4,5 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet “Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken". Projektet bidrar till dokumentationen av världens språkliga mångfald, grammatikens möjligheter och dess nära koppling till människans sociala kognition.
 • Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning om effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling 2017-10-25 Lisa Gustavsson har tillsammans med Ellen Marklund (båda Institutionen för lingvistik) tilldelats 4,584 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet "Effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling (HELD)".
 • Forskningsanslag för "Språkbearbetning i diskurs" 2017-10-25 Riksbankens Jubileumsfond har tilldelat Thomas Hörberg, forskare i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, ett projektanslag för projektet "Språkbearbetning i diskurs: samverkan mellan produktion och förståelse av grammatiska funktioner i korta berättelser".
 • Promovering av fyra forskare i lingvistik 2017-10-02 Fredagen 29 september 2017 ägde den årliga installations- och promotionshögtiden rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Vid årets doktorspromotion medverkade fyra nyblivna doktorer från Institutionen för lingvistik. Promoveringshögtiden finns tillgänglig via su.se/play.
 • Tvåårig postdoc-tjänst till Thomas Hörberg 2017-09-22 Thomas Hörberg har fått en postdoc-tjänst vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, där han ska medverka i ett forskningsprogram om länken mellan luktperception och språk. Thomas disputerade i lingvistik 2016.
 • Francesca Di Garbo vann första pris för bästa presentation vid SLE 2017-09-22 Francesca Di Garbo har återigen vunnit pris för bästa presentation, denna gång med bidraget "Correlates of Restructuring in Bantu Gender Systems", presenterat tillsammans med Annemarie Verkerk, Max Planck Institute.
 • Iris-Corinna Schwarz ny docent i lingvistik 2017-09-07 Institutionen för lingvistik gratulerar Iris-Corinna Schwarz som nyligen befordrats till docent i lingvistik. Iris-Corinna är FD i psykologi med fokus på barns språkutveckling.
 • Henrik Bergqvist ny docent i lingvistik 2017-09-06 Institutionen för lingvistik gratulerar Henrik Bergqvist som nyligen befordrats till docent i lingvistik. Henrik är fältlingvist med fokus på inhemska språk i Mellan- och Sydamerika.
 • "Julia Uddén förenar konst och vetenskap" 2017-06-21 I tidningen Curie (en tidning från Vetenskapsrådet) hittar vi en intervju med Julia Uddén, (SUBIC, Psykologiska institutionen och Institutionen för lingvistik).
 • Temperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningar 2017-06-09 Maria Koptjevskaja-Tamm har av Riksbankens Jubileumsfond tilldelats medel för ett års forskning på heltid.
 • Object marking in the signed modality. Verbal and nominal strategies in Swedish Sign language ... 2017-06-02 Carl Börstell defends his thesis "Object marking in the signed modality. Verbal and nominal strategies in Swedish Sign language and other sign languages" Friday, June 2nd, 2017.
 • Lipinsky-stipendium till Moa Gärdenfors 2017-04-18 Moa Gärdenfors har tilldelagts Sheila and Jeff Lipinskys stipendium för att göra sommarpraktik vid San Diego State University, California.
 • Tobias Harjas uppsatsstipendium till Vilma Couturier Kaijser 2017-04-18 Vilma Couturier Kaijser har tilldelats Tobias Harjas stipendium för sin C-uppsats "Omöjlig, olyckling, oönskad".
 • Pris till Julia Uddén - lovande ung språkforskare 2017-03-07 Julia Uddén vid Stockholms universitet har tilldelats årets L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-pris. Hon forskar om kommunikation med inriktning på varför vissa människor är bättre på att kommunicera än andra.
 • Kungliga Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipenium till Josefina Safar 2017-03-03 Josefina Safar, doktorand i lingvistik, har av Kungliga Vitterhetsakademien tilldelats ett internationaliseringsstipendium på 125 000 kronor.

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 46
Fax: 08-15 53 89
Rum: C 378

Öppettider
Tisdag 9:00-10:00
Onsdag 13:00-15:00
Torsdag 9:00-11:00 och 13:00-16:00

Kontaktuppgifter för studentärenden

Lyssna på vår poddradio

Lingvistikpoddradion