Workshopen organiserades som en del av konferensen Syntax of the World's Languages 8 i Paris, med en idé om kunna samla strukturerade heltäckande beskrivningar av negation av så många språk som möjligt. På detta sätt skulle det gå att få systematiska data i samma format och flera aspekter av negation, belysta från tvärspråkliga perpektiv.
Läs mer om workshopen på konferensens hemsida

Planerad samlingsvolym on Negation i världens språk

Våren 2019 påbörjas arbetet med en samlingsvolym (utgivare: Language Science Press). Volymen kommer dels att innehålla bidrag baserade på föredragen från konferensen och dels bidrag från forskare som (på grund av begränsat antal platser) inte kunde medverka vid workshopen. Samlingsvolymen planeras innehålla ca 50 kapitel med ett balanserat urval från väldens språk (i den mån det går).

Ljuba Veselinova är docent i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
Matti Miestamo är professor i allmän språkvetenskap vid Avdelningen för språk, Helsingfors universitet och tidigare medarbetare vid Institutionen för lingvistik,