Undervisningen på Institutionen för lingvistik kommer att ges webbaserat höstterminen 2020. Det är ett beslut vi fattat med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undantag görs för enstaka kurser som har vissa moment förlagda till campus (se nedan).

Information för respektive kurs kommer att finnas på  kurssidorna i utbildningskatalogen och i välkomstbrevet som går ut till antagna efter andra antagningsbeskedet. Vid kursstart hittar registerade studenter detaljerad information om kursupplägg och undervisningsformer på lärplattformen Athena. 

Följande kurser kommer ha vissa moment (till exempel laborationer, examinationer eller seminarier) förlagda till campus:

Huvudområde lingvistik

LIN130 Lingvistik I 
LIN131 Introduktion till lingvistik 
LIN132 Grundläggande databehandling för språkvetare 
LIN021 Människans perception av tal och musik
LIN340 Lingvistik III
LIN344 Korpuslingvistik 
LIN335 Neurolingvistik
LIDF01 Datainsamling för tal- och röstforskning 
LIM024 Korpusbaserade metoder 
 

Huvudområde teckenspråk

LIT400 Teckenspråk som nybörjarspråk I 
LIT401 Svenskt teckenspråk I
LIT412 Svenskt teckenspråk II
LITK10 Teckenspråk i teori och praktik I
LITN01 Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk 
LIT901 Grundkurs i svenskt teckenspråk i teori och praktik för anställda i specialskolan 
LIT405 Svenskt teckenspråk V 
LIT230 Teckenspråkslingvistiska metoder och arbetssätt 
 

Universitetets samlade information om Coronapandemin och hur den påverkar olika verksamheter finns att läsa på su.se/corona.

Mer information om att studera hemifrån hittar du på su.se/livetpadistans

Mer om e-mötestjänsten Zoom: Kom igång med Zoom