Med anledning av det svåra smittskyddsläget i landet har regeringen uppmanat alla lärosäten att gå över till distansundervisning. Stockholms universitet hörsammar denna uppmaning, och från och med 18 mars 2020 och tills andra besked ges ska ingen fysisk undervisning, eller examination, bedrivas i universitetets lokaler. Kurser kommer så långt det är möjligt att genomföras, men bedrivas på distans.

Information om universitetets ställningstaganden och hur andra verksamheter påverkas finns att läsa på www.su.se/corona.

Information om hur detta påverkar din kurs får du av kursansvarig via lärplattformen Athena.