I början av 2016 fick institutionen medel från STINT (Styrelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) för att under ett år initiera forskningssamarbete med tre Brasilianska universitet -  UNICAMP, PUC-SP och  UFSCar. Avsikten är att under 2016 lägga grunden för ett mera långsiktigt samarbete. Forskningen under denna första fas kommer att fokusera på två områden – Rättsfonetik (Forensic Phonetics) och temporala mönster i samtal. En sammanfattning ur projektansökan kan läsas här: Projektansökan till STINT, sammanfattning (9 Kb)

Fonetiklaboratoriet
Fonetiklaboratoriet

Det första utbytet ägde rum i UNICAMP under veckan 4-8 april. Huvuddelen av veckan ägnades åt en rättsfonetisk workshop. Ämnet för denna workshop var användande av en viss typ av röstanalys – Vocal Profile Analysis (VPA) – i rättsliga sammanhang. VPA bygger på en typ av verbal beskrivning av en röst som föreslogs av Laver redan 1980 och som idag, i något varierande former, används som ett komplement till akustisk röstanalys i rättsliga sammanhang av en del rättsfonetiska laboratorier och oberoende utredare, t.ex. Bundeskriminalamt i  Wiesbaden, Tyskland, J P French Associates i York, Storbritannien och Brasilianska polisens kriminaltekniska laboratorium i Brasilia, Brasilien.

Workshopens första dag och förmiddagen den andra ägnades åt föredrag av inbjudna talare. Sammanfattningar av föredragen kan hämtas här:  Abstracts Campinas Workshop (43 Kb) Resten av veckan ägnades åt praktiska övningar med användande av material som gjorts iordning i förväg. Uppgifterna gick ut på att tillämpa ett röstbeskrivningsprotokoll på ett antal inspelade röster och att försöka identifiera en given röst utgående från en verbal röstbeskrivning.

Arbetet skedde både individuellt och i grupp där man diskuterade sig fram till gemensamma lösningar. Det hela blev mycket givande. Det gemensamma omdömet var att vi lärt oss mycket som kan komma till praktisk användning. Vi kom också överens om att fortsätta arbetet, bl.a. genom att i samarbeta med andra inom området utarbeta en ordentlig manual för den här typen av analys.

Deltagare i workshopen kom förutom från de tre universitet vi samarbetar med även från Brasilianska polisens kriminaltekniska laboratorium. Från Institutionen för lingvistik deltog Lisa Gustavsson (med finansiering från STINT) och Anders Eriksson (finansierad med lokala medel).

Relaterade länkar: