• Ellen Marklund beviljas 4 900 000 kr för det femåriga projektet ”Distributional learning: Domain-specificity and the impact of social cues”
  • Marcin Wlodarczak beviljas 4 600 000 kr för det treåriga projektet ”Voice Quality Dynamics in Speech Communication”
Marcin Wlodarczak
Marcin Wlodarczak
Fotograf: Marianne E Berggren