Thomas Hörberg har fått en tvåårig postdocstjänst med anknytning till forskningsprogrammet "Our unique sense of smell", vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Läs mer om forskningen här.

Thomas påbörjar sin postdoc vid årsskiftet 2017/2018 och kommer att jobba med Jonas Olofsson inom programmet. Jonas undersöker länken mellan luktperception och språk för att uttrycka lukter. Han arbetar med ERP, fRMI, psykofysiska metoder, men också korpusbaserade metoder för att bl.a. identifiera hur frekvent specifika luktord används för att beskriva egenskaper hos just lukter.