Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har beviljat professor Maria Koptjevskaja-Tamm finansiering för ett års forskning om "Temperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningar".

Professor Maria Koptjevskaja-Tamm (Forskningsdatabasen)
Maria Koptjevskaja-Tamms anslag från Riksbankens Jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond: "Femton forskare får RJ Sabbatical"

Temperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningar

Huvudfrågan som diskuteras i projektet gäller tvärspråklig variation i semantiska system och dess begränsningar i tid och rum. Är språklig kategorisering universell eller språk/kulturspecifik, hur uppstår och utvecklas semantiska system och hur kan orden för kategorier i en semantisk domän användas för andra? Projektet jämför temperaturorden (varm, kall) i 70 genetiskt och arealt skilda språk. Det föreslår en typologi över de sätt på vilka temperaturdomänen kategoriseras i urvalets språk. Det undersöker evolutionen av sådana system och orden inom dem - hur de uppstår, utvecklas och försvinner. Varifrån kommer temperaturorden (t ex 'brinn', 'eld', 'koka', 'svett' för 'het')? Vad händer med orden och med systemen med tiden? Projektet tar även upp utvidgade användningar av temperaturorden såsom "varma ord" och andra, inkl. specifika föremåls temperatur som bestäms av rådande kulturella normer. Det undersöker mönster hos dylika användningar, diskuterar huruvida dessa utgör evidens för eller emot universaliteten hos sådana metaforer som AFFEKTION ÄR VÄRME och ILSKA ÄR HETTA, samt söker alternativa förklaringar. Det finns mycket lite forskning om hur semantiska system för någon domän fördelas över språk i världen eller hur de utvecklas. Och mycket få av de metaforer som föreslagits inom Kognitiv semantik har studerats systematiskt i ett större språkurval.

Maria Koptjevskaja-Tamms tidigare Temperatur-forskning

Linguistics of Temperature

I ”The Linguistics of Temperature” (2015), undersöks hur ord som beskriver ”temperatur” behandlas i fler än 50 olika språk. Boken räknas som en milstolpe i forskningen kring variationen av temperaturuttryck i olika språk och kommer att vara av stor betydelse inte bara för lingvister utan också för psykologer, antropologer och filosofer. Läs mer om The Linguistics of Temperature

Varmt och kallt – universellt eller språkspecifikt

Forskningsprojektet Varmt och kallt – universellt eller språkspecifikt finansierades av Vetenskapsrådet 2009–2011, med professor Maria Koptjevskaja-Tamm som projektansvarig. I projektet genomfördes undersökningar kring hur olika språksystem varierar kring temperaturuttryck – om alla ord som definierar temperatur är specifika för varje enskilt språk eller om det finns universella temperaturbegrepp.
Projekthemsida: http://temperature.ling.su.se/index.php/Main_Page