Av detta anslag tilldelas Institutionen för lingvistik 4 279 000 kronor för det arbete med digitalt svenskt teckenspråkslexikon som bedrivs vid Avdelningen för svenskt teckenspråk. Anslaget ger ett ökat ekonomiskt tillskott med nästan 1,9 miljoner kronor, vilket kommer att påverka lexikonverksamheten på ett mycket positivt sätt.