I ett inslag i SVT:s Nyhetstecken framgick det nyligen att det nuvarande systemet med tolktjänster för döva och hörselskadade är krångligt att använda för de döva och hörande som är i behov av teckentolkar i arbetslivet.

I inslaget medverkar Åsa Gustafsson, som en gång var delaktig i utredningen bakom lagstiftningen on tolktjänster för döva (1994). Åsa är kritisk till hur systemet fungerar idag och menar att det som borde eftersträvas är tillgång till kostnadsfri teckenspråkstolkning i arbetslivet för att undvika diskriminering på arbetsplatserna.

Till inslaget i SVT Nyhetstecken