Enligt författaren Mikael Parkvall är det huvudsakliga syftet med boken är att göra så goda uppskattningar av antalet modersmålstalare för språken i Sverige som möjligt, utifrån de uppgifter som finns att tillgå.

Boken innehåller uppgifter om språkförhållandena i Sverige, till exempel för modersmålsundervisning, översättnings- och tolkbehov för enskilda språkgrupper eller utvärdering av revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken.

"Mikael Parkvalls bok bidrar till att sprida insikten att Sverige är ett mångspråkigt land och egentligen alltid har varit det. Det är en bok för alla som är intresserade av språk och språklig variation förr och nu." (Bokförlaget Morfem)

Boken ges ut i samarbete mellan Språkrådet och bokförlaget Morfem, där hittar du också en Youtube-intervju med Mikael Parkvall.