Johanna Mesch, professor i teckenspråk vid Institutionen för lingvistik.
Foto: F Lacerda

Johanna Mesch disputerade 1998 med avhandlingen Teckenspråk i taktil form – turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk (länk till DiVA).
Efter doktorsavhandlingen har hennes expertkunnande inom forskningsområdet taktil teckenspråkskommunikation hos personer med dövblindhet varit efterfrågad. Ytterligare forskningsintressen är tvärspråkliga jämförelser mellan tecknade språk.

Teckenspråkskorpusar

Mellan 2009 och 2011 var Johanna Mesch projektansvarig för uppbyggnaden av forskningsprojektet Korpus för det svenska teckenspråket, ett treårigt projekt som finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

För närvarande är Johanna Mesch involverad i ett treårigt forskningsprojekt TATE – Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk (2017-2019), tillsammans med Krister Schönström. Som en del av sitt arbete undervisar Johanna Mesch i svenskt teckenspråk (lingvistik).