Varje år fördelar Henrik Granholms stiftelse medel till olika verksamheter vid Stockholms universitet. Syftet är att understödja forskning och utbildning. Årets anslag på 2,5 miljoner fördelas mellan bland annat Östersjöcentrum, CEMAS och SUBIC (Stockholm University Brain Imagning Center). 

SUBIC, som är knutet till Institutionen för lingvistik, får ett anslag på 500 000 kronor. 

Henrik Granholm Foto: Frans Gustaf Klemming (Sjöhistoriska museet)
Henrik Granholm (1850–1933). Foto: Frans Gustaf Klemming (Sjöhistoriska museet). Bilden är beskuren.

Henrik Granholm (1850–1933), finansman och lokalpolitiker, var en drivande kraft i bildandet av Stockholms högskola. Vid sin död 1933 testamenterade han större delen av sin kvarlåtenskap till stiftelsen, vars ändamål skulle bli att främja undervisning och stödja utbildning och forskning.