Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) är en ny strategisk satsning av Stockholms universitet. SUBIC kommer att tillhandahålla en infrastruktur för hjärnavbildningsforskning med inriktning mot funktionen hos människors och djurs hjärnor. Den forskning som kommer att bedrivas vid centret omfattar såväl språk- och beteendevetenskapliga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, juridik samt zoologi, matematik och andra naturvetenskapliga discipliner.

Stockholm University Brain Imaging Centre blir en unik facilitet i Sverige, med områdesöverskridande forskningsmöjligheter över samtliga fakultetsområden. "Detta är ett bra sätt att använda vårt myndighetskapital" menar rektor Astrid Söderbergh Widding. SUBIC kommer initialt att förvaltas av Institutionen för lingvistik, med ett samarbete mellan Stockholms universitets olika institutioner.

Den fysiska placeringen av SUBIC blir i Arrheniuslaboratoriet, där lokaler finns tillgängliga som kan anpassas för verksamhetens krav på säkerhet, tillgänglighet och tekniska behov.

I Rektors blogg ger rektor Astrid Söderbergh Widding en sammanfattning av universitetsstyrelsens budgetmöte för 2016: http://rektorsblogg.su.se/  (inlägg från fredagen 6 november 2015).

Professor Francisco Lacerda, Institutionen för lingvistik är huvudansvarig för SUBIC och kontaktperson vid enventuella frågor kring Stockholm University Brain Imaging Centre.