Vinterklädda studenter på snötäckt Skeppsholmen. Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Den 15 oktober var sista anmälningsdagen till vårterminen. Men från och med den 15 december ges en ny chans att söka till kurser där det kan finnas platser kvar. Du anmäler dig som vanligt via antagning.se

Lingvistik

Se vårens kurser inom huvudområdet lingvistik

Teckenspråk

Se vårens kurser inom huvudområdet teckenspråk

Observera att de flesta av våra kurser kommer att ges med webbaserad undervisning vårterminen 2021. Läs mer här

Mer om sen anmälan