Enligt en ny amerikansk studie är föräldrars respons på spädbarns tidigaste joller avgörande för barns språkutveckling. Forskarna spelade in 53 stycken 13 månader gamla barn under en dag och analyserade sedan hur stor del av talet i barnets miljö som riktade sig till barnet. Resultaten visar att de föräldrasvar som bygger på och broderar ut det barnet säger genom joller hade störst positiv påverkan på språkutvecklingen.

–Att inte bara säga "ja du tuggar" utan säga "ja du tuggar en smörgås och vi har lagt på smör för du tycker om smör" och därmed ge en kontext. Det har visat sig att just den typen av föräldrasvar är det bästa för barnets produktiva ordförråd, säger Iris-Corinna Schwarz i Vetenskapsradion Nyheter (Sveriges Radio).

Hör hela inslaget här!

Länk till studien: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242232

Selfie av Iris-Corinna Schwarz i vinterlandskap. Privat foto.
Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik och forskare inom barnspråk. Privat foto.

Iris-Corinna Schwarz är docent i lingvistik och forskar om barns språkutveckling.