Närbild av Rita Almeida.

Rita Almeida är ansvarig för SUBIC:s stöd till användare när det gäller dataanalys och experimentell design. Hon har en masterexamen i fysik och en doktorsexamen i neurovetenskap med fokus på analys och modellering av hjärnavbildningsdata. Hennes forskningsfokus är utveckling av modeller av beteende samt hur dessa processas av vår hjärna.

Den 12 oktober i år beslutade Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden om att anta Rita Almeida som docent i psykologi. 

Läs mer

Stockholm University Brain Imaging Centre