Richard Kowalik, doktorand i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, har tilldelats ett stipendium för fältforskningsresor på 20 000 kronor. Stipendiet delas ut av Kungliga Gustav Adolfs Akademien.

Richard Kowalik forskar inom typologi, språkbeskrivning och de samiska språken, främst sydsamiska. Han tilldelades stipendiet den 15 mars och det gäller för år 2019.

Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur grundades den 6 november 1932. Akademiens uppgift är att främja forskning rörande svensk folkkultur.