Se filmen från högtiden på su.se/play.
De fyra nyblivna doktorerna i lingvistik som medverkade vid högtiden har disputerat och tagit ut sin doktorsexamen under tiden 1 juli 2016 - 30 juni 2017. De fyra forskarna har disputerat inom forskningsämnena teckenspråk, fonetik, allmän språkvetenskap samt en kombination av svenskt teckenspråk och allmän språkvetenskap.

Pia Simper-Allen disputerade med avhandlingen Cut and Break”-beskrivningar i svenskt teckenspråk. Barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner. Avhandlingen tillhandahåller en detaljerad beskrivning av både vuxnas och barns verbkonstruktioner med beskrivningar av "cutting and breaking" Svenskt teckenspråk - Swedish Sign Language (SSL). Pia Simper-Allen är fortsatt verksam som forskare och föreläsare vid Avdelningen för teckenspråk.

Hatice Zora disputerade med avhandlingen Mapping prosody onto the lexicon.
I sin avhandling beskriver Hatice Zora hur det kan fungera när hjärnan matchar hörselintryck mot representationer av talade ord, s.k. lexikal access. Hon undersöker särskilt om och hur språkmelodin inverkar på talförståelsen och hur språkspecifik denna inverkan är. Det visar att språkmelodins betydelse för lexikal access är obestridlig. Hatice Zora är för närvarande verksam vid Fonetiklaboratoriet, hon har nyligen tilldelats ett postdocstipendium för kvinnliga forskare av Anna Ahlströms och Ellen Terserus stipendiefond, för det framtida projektet “Which came first – prosody or language?”.

Susanne Vedjemo disputerade med avhandlingen Triangulating Perspectives on Lexical Replacement: From Predictive Statistical Models to Descriptive Color Linguistics.
I sin avhandling visar Susanne Vejdemo att det finns regler som styr varför vissa koncept får sina ord utbytta flera gånger per århundrade, medan andra behåller samma ord efter tusentals år. Hon undersökte bland annat hur floror från de senaste tvåhundra åren ändrat sina färgbeskrivningar av blommor, hur ordböcker och lexikon förändrat i beskrivning av färger och hur skönlitterära författare ändrat sin användning av ord för färger. Susanne Vejdemo är för närvarande verksam som adjunct assistant professor vid The City University of New York, USA

Carl Börstell disputerade med avhandlingen Object marking in the signed modality. Verbal and nominal strategies in Swedish Sign language and other sign languages. I sin avhandling beskriver han hur svenskt teckenspråk (och några andra teckenspråk) använder olika verbala och nominala strategier för objektsmarkering. Calle Börstell är för närvarande fortsatt verksam vid Institutionen för lingvistik, som föreläsare och inom forskningsprojekt vid Avdelningen för teckenspråk.

Hatice Zora, Susanne Vejdemo och Carl Börstell var antagna till utbildningen på forskarnivå genom Forskarskolan i språkvetenskap (FoSprak).

Läs mer om installations- och promotionshögtiden på Stockholms universitets hemsidor

Högtid i Blå hallen. Photo: E Dalin
Högtid i Blå hallen. Photo: E Dalin