Nyhetsinslaget uppmärksammar forskningsprojektet Döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige. Projektet bedrivs inom forskningsområdet Dövas och hörselskadades flerspråkighet vid Institutionen för lingvistik. Inslaget hittar du här!