Kurserna som öppnat för sen anmälan är Språkdokumentation 7,5 hp och Pragmatik och interaktion 7,5 hp. Kurserna ges på halvfart under andra halvan av vårterminen (22 mars – 6 juni). På grund av covid-19 ges undervisningen på distans.

Behörighetskrav

Behörig att söka kurserna är den som tagit minst 22,5 hp av inom Lingvistik I (Introduktion till lingvistik, 12 hp och Grundläggande databehandling för språkvetare, 3 hp samt antingen Språkets evolution, utveckling och variation, 7,5 hp eller Världens språk, 7,5 hp). 

Körsbärsblom i närbild på campus Frescati. Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms universitet

Anmälan

Välkommen att göra en anmälan på antagning.se! Sista anmälningsdag är 14 mars.