Studenter i föreläsningssal. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter

Hur är det att vara döv i ett samhälle där normen är ett talat språk? Dövas kultur och historia, 5 hp, behandlar teckenspråkets ställning och dövrörelsens framväxt ur ett historiskt perspektiv. Kursen ges på halvfart i höst, med start i början av november. 

Vi har ett antal lediga platser kvar och har därför öppnat anmälan på nytt. 

Till anmälan på antagning.se