Den nya rikssvenskan är en röstprototyp som är framtagen av Lernia, i  samarbete med Mikael Parkvall, språkforskare vid Institutionen för lingvistik.

Lernia har spelat in människor med olika uttal och dialekter utifrån olika parametrar, exempelvis ålder, kön, etnicitet, utbildning, socioekonomisk bakgrund och geografiskt område. Mikael Parkvall har bidragit med kunskaper kring språk, dialekter och brytningar till den nya röstprototypen. Syftet är bland annat att utveckla förhållningssättet kring hur svenska bör låta och att hitta fram till en variant som bättre speglar det språk som talas i det nutida Sverige.

Den nya prototypen för rikssvenskan kan redan nu höras vid utrop och meddelanden på Stockholms universitetsbibliotek.

Läs mer och lyssna på ljudexempel: