Datainsamling för tal- och röstforskning är namnet på en ny kurs i fonetik som startar i höst. Kursen, som ges på avancerad nivå, kommer ge en översikt över aktuella metoder inom tal- och röstforskning (inklusive experimentalfonetik). Mattias Heldner är kursansvarig: 

Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl
Mattias Heldner. Foto: Karin Lindahl

– Det här är en kurs för alla som vill lära sig att göra experimentella undersökningar av tal och röst, oavsett ändamål. Kursen drar nytta av de unika möjligheter som finns i vårt fonetiklaboratorium men ger också grunden för att bygga upp egna faciliteter för tal och röstforskning.  

Deltagarna på kursen kommer få lära sig inspelningsteknik för akustiska och fysiologiska signaler och metoder för att registrera andningsrörelser, röstomfång, röstkällans egenskaper och artikulationsrörelser. Logopeder, audionomer, musikpedagoger, läkare med foniatri som specialitet och ingenjörer med inriktning på musikakustik är några av de yrkesgrupper som kan ha nytta av de kunskaper kursen ger.

– Kursens föreläsare är dessutom internationellt erkända tal- och röstforskare från både Karolinska Institutet, KTH och Fonetiklaboratoriet här på Stockholms universitet, berättar Mattias Heldner.

Datainsamling för tal- och röstforskning ges på halvfart med start i höst. Läs mer här och gör din anmälan här!