Nora Duggan. Privat foto.
Nora Duggan. Privat foto.

Nora Duggan är doktorand med inriktning mot dövas och hörselskadades flerspråkighet. I Lika värde-vodden deltar hon i ett samtal om situationen för nyanlända elever som är döva och diskuterar framgångsfaktorer och utmaningar i undervisning av denna målgrupp. Nora Duggan berättar också om vår forskning om vuxna nyanlända som är döva och hur deras språk- och utbildningsbakgrund kan se ut. 

Ta del av vodden här