– På konferensen har vi en panel om fenomenet "Fake news and troll detection", som tar upp frågan om varför falsk information och provokationer på internet har blivit ett så stort problem i dag, och hur vi kan använda språkteknologi för att upptäcka och motverka det, säger Mats Wirén, docent vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, och en av arrangörerna av årets konferens. – Vi har också ett föredrag om "Conversational Human–Robot Interaction: Speech and Language Technology Challenges" som beskriver utvecklingen av talande robotar som med artificiell intelligens i roller som till exempel receptionister kan kommunicera med människor, säger Hercules Dalianis, professor vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), också arrangör.

På programmet finns också inbjudna föredrag om automatisk översättning av språk och utvinning av information ur patientjournaler. Utöver att konferensen riktar sig till svenska och internationella forskare i språkteknologi så innehåller den inbjudna föredrag och paneler som även riktar sig till en bredare publik.

Om SLTC

Den 8–9/11 äger Seventh Swedish Language Technology Conference rum på Stockholms universitet (se http://sltc2018.su.se/ och http://sltc2018.su.se/program/). Konferensen återkommer vartannat år, och organiseras i år av forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Detta är språkteknologi

Language technology/Språkteknologi handlar om att få datorer att hantera aspekter av den mänskliga språkförmågan, i förlängningen att få datorer att förstå språk, och har blivit allt viktigare i takt med utvecklingen av internet, sökmotorer och sociala medier. Tre faktorer har förstärkt den snabba utvecklingen inom språkteknologi de senaste decennierna: a) den ständiga ökningen av mängden elektroniskt tillgängliga data, speciellt genom Internet; b) den ständigt ökande beräkningskapaciteten hos datorerna; c) metoder som är datadrivna, dvs som utnyttjar maskininlärning/artificiell intelligens för att automatiskt konstruera modeller från data, utan att en människa måste formulera uttömmande regler för datorn.

Huvudarrangörer

Institutionen för data- och systemvetenskap: Hercules Dalianis, (hercules@dsv.su.se)
Institutionen för lingvistik: Mats Wirén, (mats.wiren@ling.su.se)