Moa Gärdenfors, doktorand i lingvistik. Foto: privat
Moa Gärdenfors, doktorand i lingvistik. Privat foto.

Moa Gärdenfors är doktorand i lingvistik med inriktning mot dövas och hörselskadades flerspråkighet. I vodden från Specialpedagigiska skolmyndigeten berättar Moa om sin forskning och vad det beror på att döva barn ofta stavar bättre än hörande barn. 

Ta del av vodden här: 

Tvåspråkig läs- och skrivutveckling för elever som är döva eller har hörselnedsättning