Moa Gärdenfors studerar lingvistik med inriktning mot teckenspråk på avancerad nivå vid Institutionen för lingvistik. Vid sidan av studierna arbetar hon som forskningsassistent vid instiutionen.  Moa är intresserad av att studera tvåspråkighet hos döva, hörselskadade barn och barn som använder Cochlea-implantat.

Om P Schönströms stipendium

Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom delar årligen ut ett stipendium till en döv studerande. Syftet är att med publicitet i media uppmärksamma att det finns duktiga döva studenter, och påminna om att akademisk utbildning är en möjlighet för döva. Stipendiet är i år på 30.000 kr plus ett diplom, ett grafiskt blad "Fågeln" utfört speciellt för stiftelsen av konstnären Hans Wigert.

Stipendieutdelningen skedde den 23 november på Dövas hus i Stockholm.

Mer information