I ett reportage i Svenska Dagbladet berättar Tove Nilsson Gerholm att den icke-verbala interaktionen, det vill säga blickar, gester och beröring mellan förälder och barn har stor betydelse för språkutvecklingen under barnets första år. 

Tove Nilsson Gerholm, docent och forskare i barns språkutveckling.
Tove Nilsson Gerholm, docent och forskare i barns språkutveckling.

– Barn är beroende av att vi som vuxna kommer in på rätt ställe med att nicka, humma och le uppmuntrande. Annars tappar de tråden. Men vi vet inte hur det spelar så stor roll. Vad händer om föräldrarna är olika känsliga för det här att lyssna in barnen? säger Tove Nilsson Gerholm i reportaget. 

MINT-projektet följer 85 barn under uppväxten. Från det att barnen är tre månader får de besöka fonetiklaboratoriet på Institutionen för lingvistik, först var tredje månad, sedan en gång i halvåret. Forskarna tittar på hur interaktionen mellan barn och föräldrar påverkar språkutvecklingen och vilken betydelse icke-verbala aspekter har.

MINT-projektet finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Läs mer

MINT – modellering av barns språkutveckling genom förälder-barn interaktion