Nyheter

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Om oss
  5. Nyheter
  6. Ministerbesök till Institutionen för lingvistik

Ministerbesök till Institutionen för lingvistik

I början av december fick Stockholms universitet besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Under besöket fick hon bland annat en presentation av SUBIC, ett unikt hjärnavbildningscentrum som är placerat vid Institutionen för lingvistik.

Francisco de Lacerda, prefekt för Institutionen för lingvistik och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Anna-Karin Landin
 

Besöket inleddes med möten med ledningen och företrädare för studentkåren samt personalorganisationerna, för att få en presentation av universitetet som helhet ur lite olika perspektiv. Därefter följde en serie forskarpresentationer, som enligt ministerns önskemål hade fokus på klimat och miljö, där såväl Bolincentrum som Östersjöcentrum talade om aktuella forsknings- och samverkansfrågor. Hon fick även en presentation av aktuell forskning inom astronomi – i hennes portfölj ingår även rymdfrågor.

Besöket avslutades på SUBIC

Besöket avslutades med en presentation av SUBIC, ett hjärnavbildningscentrum som är placerat vid Institutionen för Lingvistik inom humanistiska fakulteten – helt unikt i landet.

Det var roligt att få berätta om SUBIC:s verksamhet för ministern och visa Stockholms universitets breda satsning på tvärvetenskaplig forskning i det Humanvetenskapliga området, berättar Francisco de Lacerda, prefekt för Institutionen för lingvistik.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Södra huset, Frescati

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
(mottagarnamn)
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen C 378
Studentexpeditionen är för närvarande stängd men nås via e-post: exp@ling.su.se

Kontaktuppgifter för studentärenden

Följ oss i sociala medier

Facebook: Institutionen för lingvistik

Instagram: lingvistiksu

Twitter: TspLingSU (Teckenspråk och Dövas och hörselskadades flerspråkighet)

Lingvisten Podcast

Lingvistikpoddradion