I Stockholms universitet mentorskapsprogram kopplas studenter ihop med alumner ute i arbetslivet. I år deltar tolv institutioner i programmet, däribland Institutionen för lingvistik. 

Anmäl dig till mentorskapsprogrammet

Vi söker nu studenter och före detta studenter som vill delta i årets program. Läser du lingvistik eller teckenspråk och vill få en kontakt i arbetslivet? Eller är du före detta student som kan tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter? Mentorskapsprogrammet för läsåret 2020-21 drar igång i november med en workshop och ett uppstartsevent. Därefter ges möjlighet till löpande kompetensutveckling och flera sociala aktiviteter. Läs mer och anmäl ditt intresse nedan!

Läs mer om mentorskapsprogrammet

Delta som student

Mentorskapsprogrammet är en unik möjlighet för dig som student att få kontakt med arbetslivet och utöka ditt nätverk. Vi söker dig som är beredd att avsätta tid till programmet, bygga upp en relation till din mentor och använda denna möjlighet till fullo. 

Till ansökan för studenter

Delta som mentor

Som mentor inom mentorskapsprogrammet tränas du i att handleda andra och får på köpet du nya kunskaper och insikter. Du utökar ditt profesionella nätverk och möter både andra mentorer och framtida medarbetare inom ditt område. 

Till intresseanmälan för alumner

Kontakt

Kontaktperson vid Institutionen för lingvistik är Iris-Corinna Schwarz 
iris-corinna.schwarz@ling.su.se.