Vid konferensen ("Seventh Swedish Language Technology Conference") som var ett samarbete mellan lingvistiken och DSV (http://sltc2018.su.se/), fanns en panel om fenomenet "Fake news and troll detection", som tog upp frågan om varför falsk information och provokationer på internet har blivit ett så stort problem i dag, och hur vi kan använda språkteknologi för att upptäcka och motverka det. Det fanns också ett föredrag om "Conversational Human–Robot Interaction: Speech and Language Technology Challenges" som behandlade utvecklingen av talande robotar som med artificiell intelligens i roller som till exempel receptionister kan kommunicera med människor. På programmet fanns också inbjudna föredrag om automatisk översättning av språk och utvinning av information ur patientjournaler. Konferensen riktade sig i första hand till svenska och internationella forskare i språkteknologi men bjöd även på den inbjudna föredrag och paneler som även riktade sig till en bredare publik.

Organisation

Organisationen bestod av Hercules Dalianis och Mats Wirén (Chairs), Rebecka Weegar och Robert Östling (Co-Chairs), med fantastisk hjälp av våra volontärer Adam Ek, Murathan Kurfalı, Johanna Schelhaas och Jacqueline Venetz (lingvistiken), och Mahbub Alam och Andrea Andrenucci (DSV).

Konferensen hade sju sponsorer (http://sltc2018.su.se/sponsors/) och fick bidrag från tre anslagsgivare (http://sltc2018.su.se/grants/).

Blog

Här är en bloggpost från en av våra sponsorer (TT Nyhetsbyrån): 
https://tt.se/blog/aktuellt-pa-tt/tt-pa-konferens-om-sprakteknologi/

Konferensen går vartannat år och återkommer i Göteborg 2020.