Kursen behandlar perception och förståelse av språk, ordförråd och mental representation av begrepp med förankring i dagens neurovetenskapliga forskning. Barns språkutveckling och neurologiska språkstörningar diskuteras också. 

Lediga platser i vår

Vårterminen 2021 ges Psyko- och Neurolingvistik 7,5 hp som webbaserad distanskurs. Kursen ges på halvtid under andra halvan av terminen (22 mars – 6 juni). Läs mer om kursupplägg och behörighetskrav i utbildningskatalogen:
Psyko- och neurolingvistik

Anmäl dig på antagning.se senast 28 februari!

Bild från Mostphotos