Lars Wallin
Lars Wallin

Lars Wallin har av Sveriges Dövas Riksförbund tilldelats utmärkelsen Kruth-medaljen i ordningen nr 29.

Kruthmedaljen delas ut vart fjärde år i samband med SDR:s kongress. Kruth-medaljen delas ut till personer som gjort stora insatser för döva.

SDR om Lars Wallin:

"Lars Wallin blev, som forskarassistent, en av dem, som ingick i Brita Bergmans team som påbörjade forskning om teckenspråk i Sverige. Han disputerade 1994 och hans doktorsavhandling hade titeln "Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket". Därmed blev han världens första filosofie doktor i teckenspråk. Hans forsknings- och arbetsområden har sträckt sig från teckenspråksgrammatik, teckenspråkslexikon till korpuslingvistik med inriktning på teckenspråksarbete. Han har föreläst och spridit kunskap om teckenspråk i flera internationella sammanhang. Ett exempel är hans medverkan i ett utvecklingsarbete i Uganda 2000 till 2006 där ett ugandiskt teckenspråkslexikon utvecklades och han undervisade i hur man bedriver forskning i teckenspråk. Våren 2015 gick han i pension efter hela 37 år i forskarvärlden. Som förebild och den första svenska döva doktorn banade Lars Wallin väg för döva att studera och forska på universitetet."

Sveriges Dövas Riksförbund/Utmärkelser

Tidigare fick våra medarbetare Brita Bergman Kruth-medaljen nr 2 (1992), Inger Ahlgren nr 7 (1995) och Kristina Svartholm nr 21 (2009).