Maria Koptjevskaja Tamm. Photo: K. Tamm

Professor Maria Koptjevskaja Tamm vid Institutionen för lingvistik räknas som en av de internationellt mest framstående svenska lingvisterna. Genom Vitterhetsakademien får hon nu ta emot Rettigska priset på 250 000 kronor för att hon genom sin forskning har bidragit inte bara till internationella handböcker och uppslagsverk utan också till flera större språkvetenskapliga verk.

Förutom hennes viktiga forskningsinsatser inom språktypologin har hon också ett stort administrativt ansvar vid Stockholms universitet, bland annat som föreståndare för Forskarskolan i språkvetenskap och (fram till senaste årsskiftet) som ordförande av Stipendienämnden och ledamot av Humanistiska fakultetsnämnden.

Utöver sina ansvarsområden vid Stockholms universitet är hon ledamot av Academia Europaea och medlem av dess sektionskommitté för Linguistic Studies. Nyligen åtog hon sig huvudredaktörskapet för Linguistic Typology, som är organ för Association for Linguistic Typology och som är den ledande tidskriften inom språktypologin och forskningen kring språkdiversitet. Hon är dessutom medlem av andra redaktioner och rådgivande organ. Hon har aktivt arbetat för att få gästforskare och gästföreläsare till Sverige och för att utveckla internationella vetenskapliga kontakter, bland annat med Helsingfors universitet.  

Vidare information om Maria Koptjevskaja Tamm och Rettigska priset 2018

Prisutdelningen ägde rum vid Akademiens högtidliga sammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2018.