Josefina Safar avser att spendera mellan 4-5 månader vid School of Linguistics and Applied Language Studies, Deaf Studies Research Unit vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland.

Under sin vistelse vid Victoria University kommer Josefina att som gästdoktorand och forskningsassistent arbeta med Rachel McKee och David McKee i ett forskningsprojekt som undersöker variationer och förändringar i Nya Zeelands teckenspråk (New Zealand Sign Language). Den tid som Josefina spenderar vid Victoria University kommer också att ge tillfälle att knyta kontakter med forskare, lärare och andra doktorander.

Kungliga Vitterhetsakademiens beviljade medel