Krister Schönströms forskning rör frågor om dövas svenskinlärning, teckenspråk som andraspråk och dövas och hörselskadades flerspråkighet. Han har också arbetat fram test i svenskt teckenspråk som används för att bedöma teckenspråksfärdighet hos olika grupper av teckenspråksanvändare. 

Närbild av Krister Schönström. Privat foto.
Krister Schönström. Privat foto.

Den 2 december antogs han som docent av Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. 

Läs mer

Dövas och hörselskadades flerspråkighet (om forskningsområdet)

Döva nyanlända flerspråkigas situation i Sverige

Publikationer >