Julia Uddén är en av fem nya Pro Futura-forskare som nu får tillfälle att under fem år få ägna sig åt sin forskning på heltid. – Jag brinner för att stärka växelverkan mellan naturvetenskap och humaniora/samhällsvetenskap, säger Julia Uddén.

Julia Uddén
Julia Uddén

Julia Uddén är för närvarande aktiv vid Max Planck-insitutet i Nijmegen, Nederländerna. Hon kommer fortsätta sin nuvarande forskning vid Insitutionen för lingvistik och Psykologiska institutionen genom att vara verksam vid SUBIC – Stockholm University Brain Imaging Center. Som Pro Futura-forskar får Julia möjlighet att vara med från start, när SUBIC byggs upp. SUBIC är Stockholms universitets nya forskningsmiljösatsning, där forskare i ämnen som lingvistik och psykologi kommer att använda hjärnavbildningsmetoder för att besvara sina frågor.

– Pro Futura-programmet innebär att jag kan satsa långsiktigt på min forskarbana. Ett sådant här stöd gör att unga forskare kan ta sig den tid som krävs för att genomföra banbrytande projekt med bibehållen kvalitet, säger Julia Uddén.

Presentation av Julia Uddén forskningsprojekt:
Beror ungdomars kommunikativa förmåga på hjärnans utveckling? (70 Kb)

Pro Futura Scientia programmet

Pro Futura är ett postdoktoralt spetsforskningsprogram som ger särskilt framstående juniora forskare inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att ägna en längre tid åt fri forskning. Programmet är ett samarbete med Swedish Collegium for Advanced Study, SCAS, ett av Europas främsta institut för avancerade studier. Det initierades 1999 av just SCAS och Riksbankens Jubileumsfond, RJ.

SUBIC

Stockholm University Brain Imaging Centre (SUBIC) är en ny strategisk satsning av Stockholms universitet. SUBIC kommer att tillhandahålla en infrastruktur för hjärnavbildningsforskning med inriktning mot funktionen hos människors och djurs hjärnor. Den forskning som kommer att bedrivas vid centret omfattar såväl språk- och beteendevetenskapliga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, juridik samt zoologi, matematik och andra naturvetenskapliga discipliner. Professor Francisco Lacerda, Institutionen för lingvistik, är huvudansvarig för SUBIC och kontaktperson vid enventuella frågor kring Stockholm University Brain Imaging Centre.

Länkar för mer information: