Eva och Lars Gårdings pris är avsett att främja forskning och belöna vetenskaplig skicklighet i matematik och lingvistik. Det delas ut i matematik under udda år och lingvistik under jämna år sedan 2003.

Pris för forskning om svenskt teckenspråk

Johanna Mesch är professor i lingvistik och teckenspråk och får priset bland annat för sitt arbete med Svensk teckenspråkskorpus.

Johanna Mesch mot grösnaknde bakgrund på campus Frescati. Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

Ur motiveringen:
Johanna Mesch tilldelas priset för forskning som bidrar till att fördjupa vår kunskap om språklig variation, och om den mänskliga språkförmågans uttryck genom sitt breda fokus på lexikon, grammatik, intonation och samtalsfenomen.

Bland tidigare års pristagare märks Francisco De Lacerda, professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik. Han mottog Eva och Lars Gårdings pris i lingvistik 2004 tillsammans med David House från KTH. 

 

 

 

Läs mer:

Svensk teckenspråkskorpus

Svenskt teckenspråkslexikon