Johanna Mesch berättar om sin uppväxt i Min livshistoria. Foto: urplay.se
Johanna Mesch berättar om sin uppväxt i Min livshistoria, producerat av UR. Foto: urplay.se

 

Från mitten av 1800-talet och in på 1970-talet användes inte teckenspråk i skolundervisningen vare sig i Sverige eller i Finland, där Johanna Mesch växte upp. Hon började skolan i en tid då man ansåg att döva barn skulle lära sig talspråk. På dövskolans lektioner rådde en oralistisk norm, men utanför klassrummet pratade eleverna teckenspråk med varandra. Ingen av deras lärare var döv.

Johanna Mesch, professor vid Institutionen för lingvistik. Foto: F Lacerda
Johanna Mesch, professor vid Institutionen för lingvistik. Foto: Francisco De Lacerda

Trots få förebilder visste Johanna Mesch tidigt att hon ville läsa vidare på universitetet. I programmet från UR Samtiden berättar hon om uppväxten, om sin akademiska karriär och om hur synen på döva och på teckenspråk har förändrats.
Se programmet här.

 

Sveriges första döva professor

Johanna Mesch disputerade 1998 med avhandlingen Teckenspråk i taktil form: Turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk. I sin forskning har hon intresserat sig för taktil teckenspråkskommunikation och tvärspråkliga jämförelser mellan tecknade språk. Hon är den första döva personen i Sverige och Norden som befordrats till professor.