Iris-Corinna Schwarz
Iris-Corinna Schwarz

I sin forskning kring barns språkliga utveckling använder sig Iris-Corinna Schwarz av olika experimentella metoder – bland annat ögonrörelsemätning (eyetracking) och EEG. Hon gör också analyser från inspelningar av spontan interaktion mellan föräldrar och barn där hon söker efter framträdande drag som underlättar vid språkinlärning.

Hennes pågående projekt (finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond) fokuserar på hur emotioner i rösten påverkar den tidiga ordinlärningen hos barn.
Läs mer om projektet här.

Iris-Corinna Schwarz kom till Institutionen för lingvistik 2007 från MARCS Institute, Western Sydney University, Sydney, Australien, där hon disputerade i psykologi med avhandlingen ”Speech perception, phonological sensitivity, and articulation in early vocabulary development”.

Mer information