Cochleaimplantat tar upp ljud och omvandlar dem till elektriska signaler som skickar impulser till hörselnerven så att hjärnan uppfattar dem som ljud. Men den som är döv och får ett implantat inopererat blir inte hörande, vilket många tror. 

Ingela Holmström Foto: M Berggren
Ingela Holmström Foto: M Berggren

– CI är som en artificiell hörsel. Det låter annorlunda och du måste anstränga dig mer, förklarar Ingela Holmström i programmet Barnaministeriet från UR. 

Måste anstränga sig mer

I programmet medverkar också 12-åriga Pepper, som levt nästan hela sitt liv med cochleaimplantat. Idag har hon valt att gå i en vanlig skola, med hörande barn, och hon berättar att hon ofta blir trött av ljud, något Ingela Holmström känner igen.
– Barn med hörselnedsättning har ett sinne som är begränsat. Därför måste de anstränga sig mer än andra för att uppfatta vad som sägs. De blir mer påverkade av omgivningen och har det därför svårare, säger Ingela Holmström.

Ingela är doktor i pedagogik och har specialiserat sig på dövas och hörselskadades flerspråkighet. Hon har bland mycket annat tittat på hur det går för barn med cochleaimplantat att gå i skolan med hörande barn.
– Forskningen indikerar att teckenspråk snarare hjälper än stör talspråksutvecklingen hos döva, säger hon. 

Riskerar att gå miste om språk

Pepper uttrycker i programmet att hon tack vare cochleainplantataten har tillgång till två världar: den hörande och den teckenspråkiga. Hon tror att livet hade varit mer utmanande utan implantaten.  Samtidigt märker hon att hon inte hör lika bra som andra och hon hänger inte alltid med i samtal med vana teckenspråkare. 
Idag finns det döva barn i Sverige som till skillnad från Pepper aldrig lär teckna. Men antagandet att cochleaimplantat kan ersätta teckenspråket har väckt starkt kritik från dövsamhället. Enligt Ingela Holmström handlar debatten inte om själva implantaten, utan om majoritetssamhällets syn på dövhet. 
– Tänk dig att du är döv och har vuxit upp med teckenspråk. Du har ett bra liv och vet inte om något annat. Men plötsligt säger någon att du lider av ett allvarligt handikapp som går att operera bort. Problemet är antagandet att barn med CI inte behöver lära sig teckenspråk och ta del av dövas gemenskap.

Lyssna på hela radioprogrammet här

eller ta del av programmet som text här.