Ingela Holmström disputerade i pedagogik vid Örebro universitet 2013. Idag är hon verksam som forskare och universitetslektor inom ämnena dövas och hörselskadades flerspråkighet och teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, där hon också är ställföreträdande prefekt. 

Forskar om interaktionen mellan döva och hörande

Ingela Holmströms forskning handlar om kommunikation och interaktion mellan döva, hörselskadade och hörande i olika sammanhang, där olika språkliga resurser används. Hon har ett särskilt intresse för dövstudier, där också frågor om dövas utbildning ingår.

Ingela Holmström. Privat foto.
Ingela Holmström. Privat foto.

Ingela Holmström antogs som docent av Humanistiska fakultetsnämnden i början av sommaren. 

Läs mer

Dövas och hörselskadades flerspråkighet (om forskningsområdet)

Teckenspråk (om forskningsområdet)

Döva nyanländas flerspråkiga situation i Sverige – om det VR-finansierade forskningsprojektet Mulder